× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Zakład Leczenia Chorób Narządu Ruchu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Leczenia Chorób Narządu Ruchu

Adres

13-4320689
Staszica 3
38-400 Krosno
Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1